SarVita 36

Większa wysokość i poprawa jakości plonu, wysoki poziom produkcji cukrów, węglowodanów i białek przez rośliny, większa zawartość skrobi w bulwach ziemniaków, większa zawartość cukru w korzeniach buraków cukrowych, większa zawartość białka i glutenu w zbożach

KATALOG PRODUKTÓW SARVITA 2018