Technologia

Wykorzystaj maksymalnie potencjał plonotwórczy Twoich roślin!!!

Nowoczesna technologia rozdrobnienia zawartych w nawozach składników odżywczych do wielkości nanocząsteczek. Nanocząteczka to cząsteczka materii o wielkości do 100 nanometrów (nanometr stanowi miliardową część metra) co podnosi wartości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne nawozów SarVita.

Co zyskujemy poprzez zdecydowanie mniejsze cząsteczki ?

-lepsza rozpuszczalność, większa wytrzymałość, wyższa aktywność chemiczna, krótszy czas wchłaniania

-efektywne pobieranie składników pokarmowych

-intensywny wzrost

-szybkie i skuteczne odżywienie roślin

-większa odporność na warunki stresowe

-wzrost odporności na choroby

– poprawa jakości i wydajności plonów